Bwydlen Newydd ar gyfer y Gaeaf 2018

Bwydlen & Bwydlen Brechdanau a Toasties Glyn y Weddw newydd wedi gael ei ollwng ar gyfer y Gaeaf. I ymweld a’r dau cliciwch ar y linciau isod neu dilynwch i tudalennau wefan Bwydlen. Mae yna linc i pdf Bwydlen Dolig hefyd isod.

Mae yna fersiwn pdf o’r tri bwydlen ar gael i lawrlwytho neu i weld isod (yn saesneg):

Winter Menu 2018.pdf

Toasties 2018.pdf

Christmas Menu.pdf

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close