Bwyd Arbennig – Mai 2019

Dyma bwydydd arbennig sydd ar gael hefo’r prif fwydlen. Sydd yn cynnwys cranc lleol ffres – syth o Abersoch.

Cofiwch rydym ar agor TRWY’R FLWYDDYN! – Parcio am ddim – Wi-Fi am ddim – yn gyfeillgar i anifeiliaid anwes (tu allan yn unig!) – Lle chwara plant.

Cofiwch i ymweld a tudalen Facebook hefyd a pwyswch y botwm ‘like’: https://www.facebook.com/theglynny/

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close