Neges gan Martin

Rwyf wedi bod yn gwneud y gwaith yma ers roeddwn yn hogyn ifanc flynyddoedd yn nol……yn anffodus yn dilyn cyfarwyddiadau gan y llywodraeth rydym yn gorfod cau ein drysau am y tro er mwyn lles pawb.

Fel gwlad fe nawn guro hyn! A gwnawn ni fel busnes lleol gyda cwsmeriaid a staff gwych ddod trwy hyn!

Diolch i pawb am eich cefnogaeth drost y blynyddoedd a trwy’r amser anodd yma……byddwch yn ddiogel a cadwch yn iach.

Cofion Martin a’r staff gwych yn y Glynny!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close