Ailagor awyr agored Covid 19

Rydym yn edrych ymlaen i gael gweld chi gyd o 13eg o Iau ymlaen – 🙏☀️🍹

Rydym ar ganol paratoi bob dim yn barod er mwyn lles chi a’r staff! Cadwch yn iach – welwn i chi yn fuan!

Cofiwch rydym dal yn gwneud bwyd takeaway ar Dydd Gwenar a Sadwrn ag yn dal i wneud Cinio Dydd Sul – archebwch eich slot cyn i nhw gyd fynd!

A eto diolch yn fawr iawn rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth drost y cyfnod anodd yma! 😍😍

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close