Ar Agor Heddiw – 19/07/2020

Mae’r tywydd yn edrych fel ei fod yn gwella heddiw felly fyddwn yn gobeithio cynnig ein Cinio Dydd Sul tu allan ag fel takeaway. Mi fydd dal angen i chi bookio slot ar gyfer ein takeaway efo bwyta tu allan – cyntaf i’r felin. BAR 12 tan 9yh – BWYD 12 tan 8yh. Diolch Martin Cook a #TeamGlynny

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close