Oriau agor newydd

Isod yw oriau agor newydd Glyn y Weddw Dydd Llun tan Dydd Sul trwy’r gwyliau haf:

Bwyd – 12 tan 8yh

Bar – 12 tan 9yh

Dilynwch tudalen Facebook Glyn y Weddw neu ymwelwch a’r safle we eto ar gyfer unrhyw newidiadau bosib oherwydd newidiadau rheolau llywodraeth Covid 19 lleol. Gobeithio fyddwn yn gallu cadw chi up-to-date ar unrhyw newidiadau.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close