Ail-agor ar ol cyfnod cloi – gall hyn newid

Helo pawb….nodyn sydyn gan y Glynny….mi fyddwn yn gobeithio ail agor ar Ddydd Iau 12fed o Tachwedd gyda fwydlen gaeaf newydd sydd hefyd yn gael ei gynnig fel tecawe. Fydd bwyd ar gael trwy’r dydd rhwng 12 a 8yh a’r bar ar agor rhwng 12 a 9yh. Hefyd fydd cinio dydd Sul ar gael trwy’r dydd ar Ddydd Sul rhwng 12 tan 7yh sydd hefyd ar gael fel tecawe. Diolch eto gan y tim i gyd…..Martin

Gall hyn newid yn dibynnu ar gyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru. Cadwch eich llygaid ar ein tudalen facebook ac ein safle we.

Diolch eto am eich cefnogaeth ac rydym yn gobeithio eich bod chi wedi bod yn cadw yn saff drost y cyfnod cloi! Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn fuan!

https://www.facebook.com/theglynny

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close