Cynnig Arbennig Mis Tachwedd

Cofiwch Dydd Iau i Dydd Sadwrn……unrhyw dau pryd prif cwrs ar gael am £15.00 yn unig yn mis Tachwedd.

Rydym yn cymrud archebion ar 01758 740212 neu gallwch gyrru negas i ein taflen Facebook ni trwy defnyddio yr link isod:

https://www.facebook.com/theglynny

Bwyd ar gael rhwng 12 tan 8yh a mae pob pryd ar gael fel tecawê!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close