Oriau Agor Mis Tachwedd

Oriau Agor Mis Tachwedd: Rydym ar gau ar Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Merchar – ond rydym ar agor o Dydd Iau i Dydd Sul

Bar 12 tan 9yh

Bwyd 12 tan 8yh

Cynnig Arbennig mis yma: Unrhyw dau prif gwrs am £15.00 yn unig ar gael rhwng Dydd Iau i Dydd Sadwrn!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close