Cyfyngiadau newydd Llywodraeth Cymru yn dechrau Dydd Gwener

Ar ol meddwl drost nos mi rydym wedi penderfynu Dydd Gwenar 4ydd fydd ein diwrnod olaf o fod ar agor tan fydd cyfyngiadau yn gael rhyddhau mewn rhyw ffordd gan Llywodraeth Cymru. Tafarn sydd ddim ond ar agor tan 6yp efo dim alcohol, ddim am fod yn bosib i ni.

Mi fyddan ar agor ar Ddydd Gwenar 4ydd ar gyfer bwyd a diod o 12 tan 5yp a fydd rhaid i pawb adael yr adeilad erbyn 6yh! Diolch eto am eich cefnogaeth drost y cyfnod anodd yma….mi rydym yn gwerthfawrogi yn fawr iawn! A i chdi Mark Drakeford – Nadolig Llawen!!

Facebook Post – 02/12/2020

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close