Ailagor awyr agored yn unig ar y 26ain o Ebrill a bwydlen newydd

Yn dilyn cyhoeddiad llywodraeth Cymru fod lletygarwch awyr agored yn cynnwys tafarndai, caffis a bwyty yn gael ail agor ar y 26ain o Ebrill. Mi fyddan ni yn ail agor ar y 26ain o Ebrill am bwyd 12 tan 8yh a bar 12 tan 9yh Dydd Llun i Dydd Sul yn gweini yn yr awyr agored yn unig.

(Ffynhonnell: https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56806337)

O 26ain o Ebrill ymlaen mi fydda ni hefyd yn defnyddio ein bwydlen newydd. Mae yr bwydlen newydd ar gael i weld ar ein tudalen bwydlen neu cewch golwg ar fersiwn pdf drwy defnyddio yr linc isod i’r ddau bwydlen newydd.

(Mi fydd fersiwn Cymraeg o’r dau bwydlen yn dod yn fyw yn fuan ar y post yma ag ar ein tudalen bwydlen! Amddiheuro am yr oedi!)

Hefyd mae’r rhestr win newydd yn fyw ar ein wefan neu cewch golwg ar fersiwn pdf drwy defnyddio yr linc isod.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close