Bwydlen

BWYDLEN TECAWÊ (DYDD SADWRN) 4-8YH

HEFYD: CINIO DYDD SUL 12 TAN 7YH (£9.95)

BARA GARLLEG

£3.50

BARA GARLLEG GYDA CHAWS

£4.50

SGLODION

£2.95

SGLODION GYDA CHAWS

£3.95

MODRWYAU NIONYN

£3.50

 

CYW IÂR GYDA GREFI GWIN COCH A MADARCH, SGLODION A LLYSIAU

£10.95

PASTAI STÊC A CHWRW GYDA SGLODION, LLYSIAU A GREFI

£9.50

LASAGNE VERDI GYDA SALAD A SGLODION

£9.95

SBIGOGLYS A RICOTTA CANNELONI (LLYSIEUWYR) GYDA SALAD A SGLODION

£9.95

SCAMPI GYDA SALAD A SGLODION

£9.95

PENFRAS CYTEW GYDA SGLODION A PYS MUSHY

£9.95

CYRI CYW IÂR CARTREF GYDA REIS A SGLODION

£9.50

6oz BYRGYR CIG EIDION CYMREIG GYDA CAWS A BACWN GYDA SGLODION A COLESLAW

£8.95

4oz BYRGYR CYW IÂR GYDA SGLODION A COLESLAW

£7.95

RAC LLAWN O PORK ‘SPARE RIBS’ BARBECIW GYDA SGLODION A COLESLAW

£11.95

PIZZAS 10 modfedd

MARGHERITA (CAWS A THOMATO)

£8.95

HAWAIIAN (HAM A PÎN-AFAL)

£9.50

SICILIAN (PEPPERONI A PUPURAU)

£9.50

BWYDLEN PLANT

SELSIG PORC/PIZZA/NYGETS CYW IÂR neu BYSEDD PYSGOD GYD EFO SGLODION

£4.95

FFONIWCH NI O 2YH YMLAEN AR DYDD SADWRN – TALIADAU GYDA CHERDYN YN UNIG DROST Y FFON. BYDDWN YN DOD AG EICH BWYD ALLAN I CHI AT Y MAES PARCIO GWAELOD.

FFONIWCH 01758 740 212 I BWCIO EICH SLOT.

Os ydych wedi mwynhau eich ymweliad cofiwch ddweud wrth eich ffrindiau, os ddim dywedwch wrthym ar unwaith. Mae well gan y ni fod problemau yn gael ei ddatrys o fewn y tafarn. Diolch yn fawr.

Er mwyn cael diweddariadau ar ddigwyddiadau ac unrhyw prydau arbennig cofwich pwyso yr botwm ‘Like’ ar ein tudalen Facebook neu ymweld â ein safle we.

https://www.facebook.com/theglynny

I weld yr bwydlen tecawe yma mewn fersiwn pdf cliciwch ar y linc isod:

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close