Bwydlen

Cinio Dydd Sul ar gael drwy’r dydd pob Dydd Sul

Pwysau yn gywir ar adeg coginio. Gofynnwch i weld ein portfolio ar gyfer gwybodaeth alergedd bwyd.

I nodi (v) = llysieuwyr (gf) = heb glwten

PRYDAU BYCHAN & YCHWANEGOL

Bara Garlleg (v) – Demi Baguettes £4.50
Bara Garlleg gyda chaws (v) – Demi Baguettes £4.95
Sglodion (v) £2.95
Sglodion gyda chaws (v) £3.95
Modrwyau Nionyn (v) £3.95

TOASTIES

Caws (v) £6.95
Caws ac Ham £6.95
Caws a Nionyn neu Tomato £6.95

Ar fara tew gwyn gyda sgoldion neu salad a coleslaw cartref

BAGUETTES WEDI’U LLENWI’N BOETH

Cig Eidion a Nionod wedi’u ffrio £7.50
Cyw iâr a Stwffin £7.50
Selsig/Selsig llysieuol & Nionod wedi’u ffrio £7.50
Bysedd Pysgod (gyda saws tartare dim grefi fel a sydd wedi nodi isod) £7.50

Pob un o’r uchod gyda sglodion a grefi oni bai yn dweud yn wahanol

PRIF GYRSIAU (Dewisiad tatws yw Sglodion neu Mash)

12oz Stêc Gamwn – gyda wy neu pîn-afal, llysiau & tatws o’ch dewis (gf) £13.95
Ham wedi’i bobi – gyda wy neu pîn-afal, llysiau & tatws o’ch dewis (gf) £11.95
Cig Eidion mewn madarch a gwin coch – gyda llysiau a tatws o’ch dewis £11.95
Lasagne Verdi – gyda salad & sglodion £11.95
Cyri Cyw iâr Cartref – gyda reis a sglodion £11.95
Scampi – gyda salad a sglodion £11.95
8-10oz Penfras Cytew – gyda sglodion & pys mushy £11.95
Ffiled cyw iâr – gyda saws barbeciw & caws a gyda salad & sglodion £12.95
Sbigoglys a Ricotta Cannelloni – gyda salad a sglodion(v) £11.95

 

BYRGYRS – i gyd hefo sglodion a coleslaw cartref a modrwyau nionyn

4oz Byrgyr Ransh – gyda saws barbeciw a chaws £7.50
4oz Byrgyr gyda Caws £7.50
Byrgyr Cyw Iâr – gyda saws barbeciw a chaws £7.50

Dyblu i fyny am £1.50 yn ychwanegol

PIZZA – 10 modfedd

Margherita – Caws a Thomato (v) £9.50
Hawaiian – Ham & Pîn-afal £10.50
Sicilian – Pepperoni & Pupurau £10.50

BWYDLEN PLANT

Selsig Porc £5.95
Pizza Caws & Tomato (v) £5.95
Nygets Cyw Iâr £5.95
Bysedd Pysgod £5.95

Bob un o’r uchod efo Pys neu Ffa Pob a Sglodion neu Mash

COFIWCH MAE’R PRYDAU UCHOD I GYD AR GAEL HEFYD FEL TECAWÊ!

MELYSION

Pwdin Sbwng Siocled – gweini’n boeth gyda saws siocled £5.50
Pwdin Triog – gweini’n boeth gyda cwstard £5.95
Pwdin Taffi Gludiog – gweini’n boeth gyda cwstard £5.95
Crymbl Afal – gweini’n boeth gyda cwstard £5.95
Hufen Iâ ‘Morwyn Gymreig’ Hufen Tolch & diliau £5.95
Hufen Iâ mawr (Fanila, Siocled, Mefus neu Cymysg) £5.50
Hufen iâ bach (Fanila, Siocled, Mefus neu Cymysg) £4.50

MELYSION PLANT

Hufen Iâ Teganau – Daisy (Fanilla), Kuaky (Siocled) or Friky (Mefus) £3.95

Gweler dewisiadau o Hufen Ia a Lolïau Iâ tu ol i cownter cinio dydd Sul

DIOD POETH I ORFFEN

Coffi Ffres £2.50
‘Cappuccino’ Ffres £2.80
Siocled Poeth a Hufen £2.80
Pot o De £2.60

Os ydych wedi mwynhau eich ymweliad cofiwch ddweud wrth eich ffrindiau, os ddim dywedwch wrthym ar unwaith. Mae well gan y ni fod problemau yn gael ei ddatrys o fewn y tafarn. Diolch yn fawr.

Er mwyn cael diweddariadau ar ddigwyddiadau ac unrhyw prydau arbennig cofwich pwyso yr botwm ‘Like’ ar ein tudalen Facebook neu ymweld â ein safle we.

https://www.facebook.com/theglynny

I weld yr bwydlen yma mewn fersiwn pdf cliciwch ar y linc isod:

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close